Club

Un grup d’amics que participem en diferents curses atlètiques de fons que es realitzen arreu de Catalunya en altres comunitats i fora de l’estat espanyol. El nostre entusiasme ens ha portat a organitzar algunes curses que, amb el pas del temps, s’han consolidat dins el calendari de proves populars que es disputen tant a la nostra ciutat com fora d’aquesta.


L’Entitat

El Club Esportiu Tarragona Fondistes (NIF G-43528942) és una entitat constituïda el 25 de setembre de 1997 i inscrita amb el núm. 9862 en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb data 27-1-98.

Està formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

L’activitat esportiva principal de l’entitat és de caràcter de lleure.Setembre de 1997. Presentació oficial a l’Ajuntament de Tarragona

Correo
Instagram